Hitta till oss

Mer information under kartan

Koordinater till GPS:n för att hitta hit:
WGS84 format:
Lat: N 58° 26' 51''
Long: E 15° 0' 32''

RT90 format:
X=6480780
Y=1453503

Scrollbar karta finns på följande länk: Klicka här